HPV-DNA-testi

HPV-DNA-testaus on osoittautunut niin Suomessa kuin ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa herkemmäksi syövän esiasteiden ja syövän havaitsemisessa kuin perinteinen papa-koe.1,2 Käypä hoito -työryhmä ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelevat HPV-testiä ensisijaiseksi testiksi kaikille naisille 35 ikävuodesta lähtien.3

Rochen HPV-DNA-testi on herkkä ja tunnistaa jatkotutkimuksia tarvitsevat

Testi tunnistaa suuren riskin virustyypit, jotka aiheuttavat yli 96 % kohdunkaulasyövistä. 4,5 Se tunnistaa myös erikseen HPV-tyypit 16 – ja 18, jotka aiheuttavat 70 % invasiivisista kohdunkaulasyövistä.Rochen HPV-DNA-testin avulla havaitaan ne naiset, jotka tarvitsevat lisätutkimuksia tai seurantaa, Se parantaa seulontaa tunnistamalla pysyvän virusinfektion ja samalla sen aiheuttamat esiastemuutokset ajoissa.7

Esiastemuutokset voidaan tarvittaessa hoitaa ja syövän kehittyminen estää. Negatiivinen HPV-DNA-testin tulos mahdollistaa seulontavälin pidentämisen oireettomille naisille, joilla ei ole muita riskitekijöitä.8

 

Rokote vai testaus?

HPV-infektiota ehkäisevät rokotteet ovat etenkin nuorten naisten saatavilla, mutta saattaa kestää kokonaisen sukupolven ajan, ennen kuin rokotteilla on merkittävä vaikutus papilloomavirusinfektioiden tai HPV-tyyppien 16 ja 18 esiintyvyyteen. Rokotteet eivät myöskään suojaa kaikkia suuren riskin HPV-tyyppejä vastaan, ja sen vuoksi seulonnalla ja HPV-testeillä on jatkossakin tärkeä rooli.

Oletpa HPV-rokotettu tai et – mitä sinun tulee tietää ja tehdä kohdunkaulasyövän ehkäisemiseksi:

-  Osallistu joukkoseulontoihin rokotettunakin.
-  Jos olet 35-vuotias tai vanhempi tai jos papa-testisi tulos oli poikkeava, pyydä HPV-DNA-testiä suuren riskin HPV-tyyppien, erityisesti 16 ja 18 suhteen.
-  Useimmat kohdunkaulasyövät ovat ehkäistävissä, joten on tärkeää tutkia, onko sinulla juuri sen tyyppinen HPV, joka aiheuttaa suurimman sairastumisriskin.

Kuinka HPV-testiin pääsee?

Kysy HPV-DNA-testiä gynekologiltasi seuraavalla vastaanottokäynnillä. Gynekologi voi ottaa käynnin yhteydessä samanaikaisesti HPV- ja papa-näytteet. Ensisijaisesti tutkitaan vain HPV.

HPV-DNA-testiä ei vielä käytetä kaikkialla Suomessa joukkoseulonnassa. Seulontakäytäntöä ollaan uudistamassa, jotta se palvelisi entistä paremmin myös tulevaisuudessa. Uudistuksessa papa-testin rinnalle tuodaan HPV-testaus.

Kuinka paljon HPV-DNA-testi maksaa?

Mikäli HPV-testi on osa kohdunkaulasyövän organisoitua joukkoseulontaa, se on osallistujalle maksuton. Yksityisvastaanotolla HPV-DNA-testi kuuluu KELA-korvattaviin palveluihin.

Onko HPV-testeissä eroa?

Kyllä. Markkinoilla olevien HPV-testien kliininen ja analyyttinen herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat. Käypä hoito –suositus asettaa vaatimukset käytettävän DNA-testin toimivuudelle. Rochen HPV-DNA-testi on kliinisesti tutkittu ja se täyttää Euroopassa, USA:ssa ja Australiassa asetetut vaatimukset seulonnassa käytettäville HPV-testeille. HPV-testeillä tarkoitetaan asiantuntuntijoiden mukaan vain HPV-DNA-testejä, koska esimerkiksi RNA-testien turvallisuutta ei ole osoitettu pitkäaikaistutkimuksissa. 7,8,9

Miten HPV-testi tehdään?

HPV-DNA-testiä varten lääkäri tai laboratoriohoitaja ottaa irtosoluja kohdunsuulta näytetikulla tai pienellä harjalla samalla tavoin kuin papa-näytteessä. Solut siirretään säilöntäliuokseen kuljetettavaksi laboratorioon. HPV-testi tehdään yleensä herkällä geenimonistusmenetelmällä.

Yleensä papa- ja HPV-DNA-näytteet otetaan samalla kerralla. Käypä hoito -suosituksen mukaan ensisijaisesti tutkitaan HPV-testi. Mikäli HPV-testin tulos on negatiivinen, papa-näytettä ei tarvitse tutkia. Mikäli HPV-testi on positiivinen, tutkitaan myös papa jatkotoimenpiteiden määrittelemiseksi.

Lähteet

 1. Anttila A et al. Rate of cervical cancer, severe intraepithelial neoplasia, and adenocarcinoma in situ in primary HPV DNA screening with cytology triage: randomised study within organized screening programme. BMJ. 2010:27;340:c1804
 2. Ronco G. et al. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trial. Lancet 2014;383: 524-532
 3. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset ja diagnostiikka, hoito ja seuranta (online). Käypä hoito –suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdiostyksen asettama työryhmä. Helsinki. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. www.kaypahoito.fi
 4. Wallboomers JM et al. J Pathol. 1999 Sep;189(1):12-19
 5. Munoz N et al. NEJM 2003; 348:518-527
 6. Bosch FX, Burchell AN, Schiffman M, Giuliano AR, de Sanjose S, Bruni L, Tortolero- Luna G, Kjaer SK & Munoz N. (2008) Epidemiology and natural history of human papillomavirus infections and type-specific implications in cervical neoplasia. Vaccine 26 Suppl 10:K1-16.
 7. Wright T C et al. Primary cervical cancer screening with human papillomavirus: End of study results from the ATHENA study using HPV as the first-line screening test. Gyn Oncology 2015;136:189–197
 8. Ronco G et al. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomized controlled trials. Lancet 2014; 383: 524–32.
 9. Meijer, C et al. Guidelines for HPV DNA –tests for primary cervical cancer screening. Int J Cancer 2009;124:516-20.
 10. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition Supplements 2015 (Editors Anttila A. et al)
 11. Arbyn, M et al. Which high risk HPV assays fullfill criteria for use in primary cervical cancer screening? Clin Microbiol Infect 2015;21:817-826.