Anni Virtanen: Effects of HPV-testing on self-taken samples in the Finnish cervical cancer screening programme

Anni Virtanen: Improving attendance to cervical cancer screening: Effects of HPV-testing on self-taken samples in the Finnish cervical cancer screening programme

Abstrakti suomeksi:

Kohdunkaulan syövän seulontaohjelman tehokkuuteen vaikuttaa ohjelman peittävyyden sekä diagnostiikan ja hoidon laadun lisäksi ennen kaikkea osallistumisaktiivisuus. Suomessa joukkotarkastuksiin osallistuu nykyisin alle 70 % kutsutuista. Kuntien kutsukäytännöissä on varsin suuria eroja. Uusi mahdollisuus parantaa seulonnan osallistuvuutta ovat naisten itse kotona ottamat näytteet, joista laboratoriossa tehdään papilloomavirus (HPV) -testi.
Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta käyttää kotona tapahtuvaa näytteenottoa ensimmäistä kertaa Suomen seulontaohjelmassa. Seulontaan osallistumattomille naisille lähetettiin kotiin näytteenottoväline, ja seurattiin menetelmän vaikutuksia seulontaohjelman osallistuvuuteen, seulontatestien peittävyyteen (sisältäen myös ohjelman ulkopuoliset näytteet) ja seulonnassa todettujen syövän esiasteiden määrään.

Lisäksi selvitettiin vaikutuksia kustannuksiin ja naisten kokemuksia tästä uudesta seulontatavasta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa näytteenottoväline lähetettiin ensimmäisen kutsun jälkeen osallistumattomille naisille ja menetelmää verrattiin satunnaistetussa asetelmassa kirjalliseen uusintakutsuun. Kotinäytteenotolla saavutettiin hieman korkeampi osallistuvuus kuin kirjallisella uusintakutsulla osallistuvuus nousi uusintakutsulla 6-14 % ja kotinäytteenotolla 17 %. Ero kokonaisosallistuvuudessa jäi kuitenkin niin pieneksi, että kotinäytteenoton korkeammat kustannukset eivät tasoittuneet. Kotinäytteenottoa voidaan kuitenkin suositella käytettäväksi kolmantena kutsuna niille, jotka eivät ole osallistuneet kahden kirjallisen kutsun jälkeen.

Näin käytettynä osallistuvuus nousi kotitestillä 4-8 %, ja uusintakutsulla ja kotitestillä yhteensä 12-23 %. Samalla seulonnassa todettujen esiasteiden määrä lisääntyi 25-33 %. Valtaosa kotinäytteellä seulontaan osallistuneista oli kuitenkin käynyt lähiaikoina seulontaohjelman ulkopuolella Papa-kokeessa, joten vaikutukset testien kokonaispeittävyyteen jäivät pienemmiksi kuin osallistuvuuden nousu.

Kyselytutkimuksen avulla voitiin päätellä, että kotinäytteenotolla voidaan ratkaista paitsi joukkotarkastuksiin osallistumiseen liittyviä käytännön ongelmia, myös tunneperäisiä esteitä tavanomaiseen seulontaan. Osallistuneet naiset raportoivat pääasiassa hyviä kokemuksia kotinäytteenotosta, mutta negatiiviset kokemukset olivat hieman yleisempiä niiden naisten joukossa, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi. Jotta joukkotarkastuksissa saavutetaan optimaalinen osallistuvuusaktiivisuus, myös kotinäytteenottoa edeltävän kutsukäytännön on oltava suositusten mukainen.

Tutkimus osoittaa, että tavoiteltu yli 80 % kokonaisosallistuvuus on mahdollista saavuttaa joukkotarkastuksissa, kun käytetään kutsuissa ennalta annettua näytteenottoaikaa, suositusten mukaista uusintakutsua ja tarvittaessa tarjotaan vielä mahdollisuutta ottaa seulontanäyte itse.

Lue lisää:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153917